תוכנת ניהול, מעקב וכיול של ציוד מדידה.
 דף הבית  |  iCalib למעבדות כיול  |  iCalib לבעלי ציוד מדידה  |  ארכיון iCalib  |  בלוג  |  מדריך  |  צרו קשר 

הבלוג של iCalib

31/07/2016
תיעוד תוצאות הבדיקות וקביעת הסטאטוס

עבור כל סוג שירות הניתן לכלים, ניתן לשייך מערך עבודה, התואם לנוהל מסוים (פנימי או שמוגדר בתקן). במערך העבודה ניתן להגדיר את רשימת הכלים הנדרשים לצורך מתן השירות, וכן את רשימת השלבים במערך, ועבור כל שלב את רשימת הבדיקות. לכל שלב ניתן להגדיר מאפיינים שונים, שייתכן ואינם זהים למאפיינים הראשיים של הכלי – במקרה זה, מאפייני הכלי ישמשו כברירת מחדל עבור כל השלבים, אולם עבור כל שלב בנפרד, ניתן יהיה לאלץ מאפיינים בעלי ערכים שונים. בעוד שלכל שלב ניתן לאלץ מאפיינים שונים, מבנה הבדיקות היינו זהה, ורק הערכים שונים בין בדיקה לבדיקה. יש צורך לתמוך במספר סוגים שונים של בדיקות, כגון בדיקות לוגיות (כן\לא), בדיקות לפי ערכים (נדרשים, סיבולות ואי-ודאות) ועוד.

כחלק מאפייני כל שלב, יש צורך להגדיר את מספר החזרות הנדרשות עבור כל בדיקה, וכן את צורת חישוב הערך הקובע הסופי של אותה בדיקה. לדוגמה: יש לבצע את אותה בדיקה 5 פעמים ולהתחשב בערך המקסימלי או לבצע את הבדיקה 3 פעמים ולהתחשב בערך הממוצע. דבר נוסף שיש להגדיר במאפייני כל שלב, הוא צורת קביעת סטטוס הבדיקות: האם להתחשב בסיבולת ובאי-הודאות בנפרד בחישוב, האם להרחיב את הסיבולת בערך של אי-הודאות, או אולי לאפשר למשתמש לאלץ סטטוס ללא קשר לתוצאות הבדיקה. ובנוסף, יש להגדיר את סטטוס השלב בהתאם לסטטוס של הבדיקות: האם מספיק שסטאטוס בדיקה בודדת הוא שלילי כדי שכל השלב יקבל סטטוס שלילי, האם כל הבדיקות צריכות להיות בסטטוס שלילי כדי שהשלב יקבל סטטוס שלילי, אולי סטטוס השלב יקבע לפי הסטטוס של רוב הנקודות, ואולי לאפשר למשתמש לאלץ סטטוס לשלב ללא קשר לסטטוס של הנקודות השונות.

באותו אופן, יש להגדיר כיצד יקבע סטטוס הכללי של כל מערך הבדיקה (ושל השירות כולו) בהתאם לסטטוס של השלבים: לפי שלב בודד, לפי כל השלבים, לפי הרוב או לפי החלטת המשתמש.
לפירסום הקודם
לפירסום הבא


תוכנת "הדור הבא" לניהול ומעקב כיולים ותחזוקה מונעת (בקרת התקני ניטור ומדידה)
של ציוד בדיקה/מדידה ואמצעי ייצור. - מתוחכמת יותר וידידותית יותר!

לפרטים נוספים, נא שילחו אלינו מייל לכתובת: info@icalib.com, או התקשרו ל: 054-4301265

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ליאיר ויסמן בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י יאיר ויסמן.