תוכנת ניהול, מעקב וכיול של ציוד מדידה.
 דף הבית  |  iCalib למעבדות כיול  |  iCalib לבעלי ציוד מדידה  |  ארכיון iCalib  |  בלוג  |  מדריך  |  צרו קשר 

הבלוג של iCalib

17/07/2016
ריבוי הסמכות, מעבדות כיול וקבלני-משנה

מעבדות הכיול המוסמכות, בניגוד לאלו שאינן מוסמכות, מקבלות את ההסמכה שלהן לרוב מהגוף המסמיך באותה מדינה. בישראל גוף זה הוא הרשות להסמכת מעבדות. אולם, יש מעבדות שמשיקולים שונים מעדיפות לעבוד תחת הסמכה של רשות זרה, כגון הרשות האמריקאית – A2LA.

ההסמכה ניתנת לכל נושא (או טכנולוגיה) בנפרד, ולכן המערכת צריכה לתמוך במצב בו מעבדה מוסמכת לטכנולוגיה מסוימת, אך לא לטכנולוגיה אחרת, וגם במצב תאורטי (אך עדיין אפשרי) בו המעבדה תהיה מוסמכת למספר טכנולוגיות ע"י גוף מסמיך אחד, ולמספר טכנולוגיות אחרות ע"י גוף מסמיך שני. התמיכה צריכה להיות כזאת, שאם יש צורך להדפיס לוגו של הגוף המסמיך על תעודת הכיול, יודפס הלוגו המתאים לגוף שהסמיך עבור הטכנולוגיה הספציפית.

התוכנה צריכה גם לתמוך במצב בו המבנה הארגוני של המעבדה הוא כזה שחלק מהכיולים מתבצעים ע"י חברה רשומה אחת, וחלק אחר מהכיולים מתבצעים ע"י חברה רשומה אחרת. החלוקה בין החברות יכולה להיות עקב טכנולוגיות שונות, כיולי פנים מול כיולים באתר הלקוח, ועוד. בסיס הנתונים יהיה משותף לכל החברות (לקוחות, ספקים, פריטים ועוד), אולם מיספור המסמכים לכל חברה יהיה בנפרד. התמיכה צריכה להיות כזאת שהכותרת העליונה והתחתונה של המסמכים השונים, יהיו תואמים לחברה האחראית על הכיול הספציפי.

בנוסף, התוכנה צריכה לתמוך בביצוע כיולים ע"י קבלני-משנה. בצורת עבודה זאת, ההתנהלות מול הלקוח זהה לצורת העבודה הסטנדרטית, אולם, בפועל הכיול נעשה ע"י קבלן-משנה המוגדר במערכת כספק. התמיכה בצורת עבודה זאת באה לידי ביטוי בסוגי מסמכים ייעודיים לתהליך זה.
לפירסום הקודם
לפירסום הבא


תוכנת "הדור הבא" לניהול ומעקב כיולים ותחזוקה מונעת (בקרת התקני ניטור ומדידה)
של ציוד בדיקה/מדידה ואמצעי ייצור. - מתוחכמת יותר וידידותית יותר!

לפרטים נוספים, נא שילחו אלינו מייל לכתובת: info@icalib.com, או התקשרו ל: 054-4301265

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ליאיר ויסמן בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י יאיר ויסמן.